ca nien
12 Jun

Công bố sản phẩm – Cá Niên

HTX Nông Nghiệp Sạch Sơn Hà xin được công bố sản phẩm Cá Niên                  

Gà Đồi Sơn Hà
12 Jun

Công bố sản phẩm – Gà Đen

HTX Nông Nghiệp Sạch Sơn Hà xin được công bố sản phẩm Gà Đen        

12 Jun

Công Bố Sản Phẩm – Gà Kiến Sơn Hà

  HTX Nông Nghiệp Sạch Sơn Hà xin được công bố sản phẩm Gà Kiến Sơn Hà              

12 Jun

Kết Nối Cung – Cầu

Nông sản Sơn Hà    

Gà Đồi Sơn Hà
12 Jun

Gà Đen Sơn Hà

Gà Đen có nguồn gốc từ gà H”Mông, được lai với giống gà HRe bản địa, cho ra giống gà này. Vì toàn thân màu đen nên người dân địa phương gọi là “Gà Đen”  Gà đen được nuôi thả tự nhiên trên các nương ngô, đồi sắn, Gà da dày giòn, thịt săn chắc